Uzávierka ciest počas Žiarskeho mestského polmaratónu

10.05.2017
Uzávierka ciest počas Žiarskeho mestského polmaratónu

V sobotu 13. mája sa od 7.00 do 17.00 hodiny uskutočnia v meste Žiari nad Hronom športové podujatia - Žiarsky mestský polmaratón a Slovenský inline pohár, ktorých trasa bude prebiehať po ceste I/9 (Ulici SNP), ako aj po miestnych komunikáciách, so štartom a cieľom pred Základnou školou na Ul. M. R. Štefánika.


Z tohto dôvodu budú preto úplne uzatvorené ulice:


 • v čase od 7.00 do 17.00 hodiny Ulica M. R. Štefánika
 • v čase od 9.30 do 15.30 hodiny ulice Sládkovičova - sever (od križovatky s Ul. M. Chrásteka po križovatku s Ul. Dr. Janského), Ul. Dr. Janského (od križovatky s Ul. Sládkovičovou po križovatku s Ul. Š. Moysesa), Ul. Dukelských hrdinov (od križovatky s Ul. A. Dubčeka po križovatku s Ul. A. Kmeťa), Ul. A. Kmeťa (od križovatky s Ul. A. Kmeťa po križovatku s Ul. Hviezdoslavova, Ul. Hviezdoslavova (od križovatky s Ul. A. Kmeťa po križovatku so Svätokrížskym námestím) a Svätokrížske námestie
 • v čase od 12.30 do 15.30 hodiny Ul. M. Chrásteka v celej dĺžke
 • v čase od 10.00 do 12.30 hodiny ulice Jilemnického (od križovatky s Ul. SNP v smere k Ul. Tajovského), Ul. Tajovského, Ul. Sládkovičova - sever (po križovatku s Ul. M.Chrásteka).

 

  Čiastočná uzávierka komunikácií bude v čase od 9.30 do 15.30 hodiny na ceste I/9 (Ul. SNP od križovatky s bezmennou prístupovou komunikáciou k firme K-System po križovatku s bezmennou ulicou smerujúcou ku Kostolu Povýšenia sv. Kríža).

   

  Uzávierka týchto ulíc, ako aj vyústenia všetkých ulíc na uzavreté komunikácie, budú vyznačené osadením dočasným dopravným značením Z 2a – Zábrana na označenie uzávierky so zvislou dopravnou značkou B 1 – Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, menej frekventované vyústenia len zábranou na označenie uzávierky tak, aby bolo počas pretekov zabránené vjazdu motorových vozidiel. Na týchto miestach budú okrem toho bezpečnosť premávky a účastníkov podujatia zabezpečovať príslušníci OR PZ SR, mestskej polície a usporiadateľa.

   

  Zastávky mestskej hromadnej a prímestskej autobusovej dopravy nebudú v čase uzávierky na týchto uliciach obsluhované a ich obslužnosť bude zabezpečovaná zastávkami na centrálnej autobusovej stanici na Ul. SNP. Navyše bude cestujúca verejnosť o tom, ktoré zastávky nebudú v čase uzávierky obsluhované, informovaná na dotknutých zastávkach výveskami SAD.

   

  Keďže v uvedených časoch nebude po uzatvorených komunikáciách možná premávka, žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby tento stav akceptovali a vo vlastnom záujme si pre prípad potreby svoje vozidlá odparkovali mimo uzatvorených zón. Informácie o uzávierkach v mapovej forme sú zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta.

   

  Časy opätovného otvorenia komunikácií pre premávku vozidiel sa môžu v závislosti od priebehu preteku meniť! Zároveň vás upozorňujeme, že v tento deň bude mestská tržnica zatvorená.

   

  Za pochopenie vám ďakuje organizačný štáb polmaratónu vášho mesta.

   

  Uzávierka ciest počas Žiarskeho mestského polmaratónu 2017